Namnändring efter konversion

Fråga: Är det tillåtet att ändra namn till ett islamiskt om mitt tidigare namn inte motstrider Sharî´ah?

Svar: Det är inte obligatoriskt. Det är tillåtet. Det är inte obligatoriskt om det inte är dåligt som namn som gör anspråk på att man är någon annans tjänare än Allâhs som ´Abdul-Amîr och ´Abdul-Husayn. Sådana namn är obligatoriska att ändra. Det är obligatoriskt att ändra på namn som gör anspråk på att man är någon annans tjänare än Allâhs. Om namnet inte består av en dålig innebörd är det upp till dig. Om du vill ändrar du det och om du vill låter du det vara.