Nämna makthavarnas brister hör till Khawâridjs lära

Fråga: Hur råder ni dem som talar om makthavarnas brister och fel och nämner dem i offentliga och privata sammanhang och i synnerhet om de är lärare, instruktörer, predikare och vissa kallare?

Svar: Det är Khawâridjs metodik. Att förtala makthavarna och nämna deras brister i sittningar eller under predikningar hör till Khawâridjs metodik. Det är just på grund av det som Khawâridj gjorde uppror. När förtalet av makthavaren spreds på ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) tid, ledde det till en prövning och den renlärige kalifen dödades. Samma sak råkade hans efterträdare ut för. Det leder till olydnad, död, dödsfall och splittring. Denne är en av dem som sår fördärv. Han måste ångra sig inför Allâh (´azza wa djall). Han skall inte vara en av dem som sår fördärv. Han skall vara en av dem som korrigerar tillstånd och som kallar till islam med insikt. Han skall kalla till enighet och kärlek och förbjuda splittring och uppdelning.

Han har egna brister. Varför glömmer han bort sina brister och istället nämner makthavarens brister? Om han verkligen hatar brister, skall han först och främst se till att rätta till sig själv.