Nämn varken hans namn eller hans bok

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (883)

Frågeställare: Hos al-Bukhârî finns en läsning som lyder på följande vis:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet! Vid mannen och kvinnan!”1

Han säger att den är udda.

al-Albânî: Vem är han?

Frågeställare: al-Ghazâlî.

al-Albânî: Må Allâh vägleda dig! Jag sa till dig att inte nämna hans biografibok. Vad är din fråga?

Frågeställare: Hör den läsningen till Qur’ânen eller är den udda?

al-Albânî: Till Qur’ânen så klart.

Frågeställare: Ska vi läsa den som vi vanligtvis läser Qur’ânen?

al-Albânî: Är läsningen autentiserad eller inte?

Frågeställare: Den är autentiserad.

al-Albânî: Då så. Huruvida den har återberättats av många eller få återberättare är en oberättigad filosofi som har smusslats in i islam. Din vän, vars namn jag avrådde dig från att nämna, gick vilse på grund av den. I islam finns inget som heter mångfaldigt rapporterad eller inte mångfaldigt rapporterad. Om det är autentiskt att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt eller gjort något, accepterar vi det med nöje. Är det inte autentiskt har vi inte något behov av det.

192:1-3