Naiva varningar

Shaykh ´Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYfkpmN4TQ

Fråga: Innan jag kom till detta välsignade land blev jag varnad för Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, as-Suhaymî, al-´Abbâd och Amân, det vill säga Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî.

Svar: Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och Muhammad al-Djâmî är döda. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206) dog nästan 250 år sedan. Muhammad Amân al-Djâmî dog 1416. Må Allâh benåda honom rikligt. al-´Abbâd är Shaykh ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd al-Badr; vår Shaykh och hela Madînahs Shaykh inom Hadîth och andra kunskaper. Må Allâh bevara honom. Han är fortfarande vid liv och undervisar i denna moské. Denna varning från dessa stackare bevisar bara deras naivitet och avlägsenhet från den sanna religionen. Vad har dessa namngivna gjort dig för att du ska varna för dem? Det yttersta som kan sägas är att de kallar till Tawhîd och varnar för avguderi. Det är vad de har gjort. Fordrar det att du varnar för dem? Var försiktig. Dessa människor är vilseledande. De som varnar er för de lärde är vilseledande och vill att ni vidhåller avguderi som de uppmanar er till; gravdyrkan, åkallan av begravda människor om återhämtning, dyrkan av begravda människor och liknande.