Några rekommenderade böcker om studentens etiketter

Man måste läsa böcker som handlar om studentens etiketter, lärarens etiketter, elevens etiketter och etiketter som är gemensamma för både läraren och eleven. Dessa böcker finns och lov och pris tillkommer Allâh. Vi får ivra efter dem.

En av dessa böcker är Ibn ´Abdil-Barrs bok ”Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih”. Den här boken är ädel i ämnet och utgör en referens för dem som skriver om det.

En annan bok är Bakr Abû Zayds (rahimahullâh) bok ”Hilyatu Tâlib-il-´Ilm”. Den är nyttig och gagnande.

Likaså har jag en del i boken ”al-Adjwibah as-Sadîdah” som berör just lärarens och studentens etiketter.