Några böcker till nybörjaren

Fråga: Finns det någon bok som förklarar Salafs lärdas troslära så att man läser den utan att ta till sig Ashâ´irahs metodik? Detta gäller framför allt en nybörjare.

Svar: Böcker av Salafs lärda som förklarar Salafs troslära är många. De är många och underlättade och lov och pris tillkommer Allâh. De är tjänade, verifierade och utspridda i dag och lov och pris tillkommer Allâh.

Några av dem är Imâm al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd” och andra utspridda böcker av Ahl-us-Sunnah som al-Athrams ”as-Sunnah” och ´Abdullâh bin Imâm Ahmads ”as-Sunnah”. De är oerhört många.