Några badetiketter

Om man är ensam är det tillåtet att bada naken.

Om personen är inne i ett badhus måste han täcka sin ´Awrah. Han får inte låta någon se eller röra den oavsett om det är badmästaren eller någon annan.

Han får inte bevittna synder. Faktum är att han måste påbjuda det goda så gott han kan.

Han får inte slösa på vattnet och framför allt inte i badhuset som tillhör ägaren.

Han skall praktisera Sunnah och varken falla i underdrift, som de kristna, eller i överdrift, som judarna.

Den som badar behöver, enligt de fyra rättsskolornas kända åsikt, inte tvaga sig också. Däremot säger Ahmad och Abû Hanîfah:

”Det är fortfarande obligatoriskt att skölja munnen och näsan.”

Måste han avse att lämna de båda orena tillstånden? De lärda har delade åsikter om det.