Några av skillnaderna mellan den riktige al-Mahdî och Shî´ahs påhittade

al-Mahdî som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om och som han sade skulle komma mot slutet av tiden för att fylla jorden med rättvisa efter att den har varit fylld med orättvisa och vrånghet har fortfarande inte blivit till. Shî´ahs påhittade al-Mahdî befinner sig dock i en grotta för tillfället. Ibn Mas´ûd berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om det bara hade funnits en dag kvar av världen skulle Allâh förlängt den dagen så att Han under den kan skicka en man från mig – eller från min familj – vars namn är som mitt namn och vars faders namn är som min faders namn. Han kommer att fylla världen med rättvisa och rättrådighet såsom den var fylld av orättvisa och vrånghet.”

Hadîthen är autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Minhâdj-us-Sunnah”. al-Albânî sade i ”Mishkât-ul-Masâbîh” att dess berättarkedja är god.

Denna hadîth bevisar klart och tydligt att Shî´ahs påhittade al-Mahdî inte alls är densamme al-Mahdî som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… vars namn är som mitt namn och vars faders namn är som min faders namn.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hette Muhammad och hans fader hette ´Abdullâh. Shî´ahs al-Mahdî heter också Muhammad, men hans fader heter al-Hasan. På så sätt faller Shî´ah Imâmiyyahs påstående om att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om deras al-Mahdî. Han gav det glada budskapet om en al-Mahdî som inte finns än och som kommer att komma mot slutet av tiden, sju år innan ´Îsâ (´alayhis-salâm) stiger ned.