Några av Satans egenskaper

al-Bukhârî sade:

4 – Kapitel om böneutropets dygd

608 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder Satan ryggen och flatulerar så att han inte kan höra böneutropet. När böneutropet är över vänder han sig om tills att det återigen kallas till bön – då vänder han ryggen. När kallet är över vänder han sig om för att störa den bedjande och intala honom att tänka på saker och ting han annars inte hade tänkt på. Till sist vet mannen inte hur mycket han har bett.”1

Hadîthen bevisar att Satan hör och att han flyr när han hör Allâh (´azza wa djall) nämnas. Således beskrivs han som rymling; han rymmer när han hör Allâh komma på tal.

Hadîthen bevisar också att Satan är ihålig. Flatulens kommer bara från ihåliga varelser. Hans ihålighet bevisas också av att han äter och dricker2. Bara ihålliga äter och dricker. Änglarna är emellertid inte ihålliga, eftersom de varken äter eller dricker. Deras föda är erinran om Allâh.

1Muslim (389).

2Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När mannen kommer hem och nämner Allâh (ta´âlâ) när han går in och när han äter säger Satan: ”Ni får varken övernattningsställe eller kvällsmat.” Om han kommer in utan att nämna Allâh (ta´âlâ) säger Satan: ”Ni har fått övernattningsställe.” Och om han inte nämner Allâh (ta´âlâ) när han skall äta säger han: ”Ni får både övernattningsställe och kvällsmat.” (Muslim (2018))