Några av Râfidhahs pinsammaste åsikter

60 – Beträffande Rawâfidh har deras sekter olika åsikter. De värsta av dem är deras extremister. De har pinsamma åsikter. En av dem är att de säger att ´Alî bin Abî Tâlib är bättre än alla profeter. Samfundet är dock enat om att profeterna är bättre än följeslagarna innan den oliktänkande skapades.

En annan är att de anser att ´Alî är uppe i molnen och krigar mot sina fiender. Muslimerna är dock enade om att hans kropp är begravd i hans grav.

En tredje är att de anser att ´Alî kommer att återvända till jorden mot slutet av tiden.

En fjärde är att de anser att Djibrîl gjorde fel när han kom med uppenbarelsen till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

En femte är att de anser ´Alî vara gudomlig.

En sjätte är att de anser att Qur’ânen har ändrats och skiftats.

De har andra vidriga åsikter.