Några av lärarna som al-Fawzân drog mest nytta av

Fråga: Vilka av era lärare tycker ni mest om och vem har ni dragit störst nytta av?

Svar: Jag tycker om och respekterar alla mina lärare. Jag har gagnats av dem, var och en inom sitt ämne. Men till dem som jag har gagnats mest av var Shaykh ´Abdur-Razzâq [´Afîfî] inom Tafsîr, Shaykh ash-Shanqîtî inom Usûl och Tafsîr och Shaykh ´Abdullâh bin Sâlih al-Khulayfî inom Fiqh, även om vi gick miste om honom det sista året eftersom han förflyttades till domstolen i Hâ’il vari han (rahimahullâh) dog.