Några av Haddâdiyyahs principer 1

Jag har läst en artikel skriven av en person som kallar sig själv för ”Fawzî al-Atharî” benämnd ”ar-Rudûd as-Sawâ´iqiyyah li sa´q alfâdh Rabî´ al-Madkhalî al-Bid´iyyah”. Han har fyllt artikeln med lögner och förvrängningar av Ahl-us-Sunnahs imamers och lärdas ord genom att flytta dem ur kontext och upprepa dem som så att hans pinsamma artikel framstår som stor så att Haddâdiyyah skall säga att han är lärd och påläst.

Innan jag börjar diskutera artikeln tycker jag att läsarna har rätt att få en snabb överblick över de nya Haddâdiyyah och deras principer och samröre med de gamla Haddâdiyyah så att deras falskhet och manipulation klargörs för människorna:

1 – al-Haddâds största princip var att anklaga Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’. Dagens Haddâdiyyah bekrigar Ahl-us-Sunnah med Irdjâ’ tio gånger värre än vad deras förfäder gjorde.

2 – En av de gamla Haddâdiyyahs största principer var att bekriga Ahl-us-Sunnah. Dagens Haddâdiyyah för ett värre krig och månar mer om det.

3 – De gör Tabdî´ på varenda en från Ahl-us-Sunnah som faller i någon form av innovation. Dagens Haddâdiyyah gör också det. De baserar dock inte sin Tabdî´ på en innovation, utan på lögn och oförskämdhet.

4 – De gamla Haddâdiyyah gjorde Tabdî´ på Ibn Hadjar och an-Nawawî samt på dem som inte gjorde Tabdî´ på dem. Det är inte osannolikt att dagens Haddâdiyyah också gör det, men de använder sig av dubbelmoral. Även de gör Tabdî´ på den som inte gör Tabdî´ på den som faller i en innovation. De gör exempelvis Tabdî´ på Ahl-us-Sunnahs och Salafiyyahs lärda i al-Madînah och Makkah, Shaykh Ahmad an-Nadjmî och Shaykh Zayd al-Madkhalî. De gör till och med Takfîr på vissa av Ahl-us-Sunnahs lärda. De bekrigar de lärda i Jemen och talar inte väl om dem. De bekrigar de lärda i Algeriet och deras ungdomar. De har ingen kontakt med Ahl-us-Sunnah i världen.