Några av Haddâdiyyahs principer 6

15 – De fördjupar sig i synder och i sitt krig mot Ahl-us-Sunnah när de inte nöjer sig med Ahl-us-Sunnahs definition av tron och att den består av tal, handling och dogm som stiger med goda handlingar och sjunker med synder. De lägger till att ”den sjunker tills att inget återstår”. De låter den definitionen utgöra en del eller ett krav i dess definition; den som inte säger så är en Murdji’î.

Trots det förnekar de att de är Haddâdiyyah. Istället anklagar de Ahl-us-Sunnah för att vara Haddâdiyyah och visar att de förkastar Mahmûd al-Haddâd. Men vem tror på dem när de rider på hans innovationer, poängterar dem och lägger till ännu vidrigare principer?

Varför fördömer de inte al-Haddâds principer och metodik om de verkligen bekämpar honom? Varför håller de till och med fast vid dem? Det handlar bara om en vidrig dubbelmoral. Jag har klargjort i en artikel tretton drag hos Haddâdiyyah som påminner om Râfidhah. Bara det räcker för att bevisa deras innovation och ondska.