Några av Haddâdiyyahs principer 5

13 – De anklagar dem som säger att tron är grunden medan handlingen är grenen för innovation. På så sätt motsäger de Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnahs stora imamers uttalanden1. Det fordrar tvivelsutan Tabdî´ på dessa imamer som grundar sina åsikter på Qur’ânen och Sunnah. De har tjatat om detta en längre tid på sin hemsida för att kunna bekriga Ahl-us-Sunnah och betrakta dem som vilsna. Det gäller i synnerhet den här idioten Fawzî al-Bahraynî vars omedgörlighet och sanslösa förvrängning av de lärdas ord du kommer att få se. Som bistånd har han fått stöd från sin sekt.

1Det är självklart för de lärda och studenterna att dogmerna kallas för ”lärans grunder”. Till följd därav kallade Imâm Ahmad sin trosrelaterade bok för ”Usûl-us-Sunnah”. Samma metodik antogs av Ibn Abî Hâtim som gav sin trosrelaterade bok samma namn. Inom samma ämne kallade Abûl-Hasan al-Ash´arî sin bok för ”al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah” medan al-Lâlakâ’î kallades sin trosrelaterade bok för ”Sharh Usûl Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”. Beträffande dyrkan som bönen, allmosan, fastan, vallfärden, transaktionerna och straffen, så kallas de för ”förgreningar” och utgör ämnena i Fiqh-böckerna. Det finns dock lärda som kallar islams pelare för ”grunder”, men det hindrar dem inte från att inkludera dem till förgreningsfrågorna i förhållande till dogmens grunder däribland tron.