Några av Haddâdiyyahs principer 4

12 – De håller fast vid tvetydiga begrepp som kan betyda flera saker. De hävdar lögnaktigt att Salaf ansåg att termen ”Djins-ul-´Amal”1 utgjorde en pelare i definitionen av tron2.

Faktum är att Salaf varnade för tvetydiga begrepp, höll sig till föreskrivna begrepp som nämns i Qur’ânen och Sunnah och gjorde Tabdî´ på dem som brukade tvetydiga begrepp. Begreppet ”Djins-ul-´Amal” nämns varken i Qur’ânen eller Sunnah. Följeslagarna använde inte det och Salaf brukade inte det när de behandlade trosrelaterade frågor. Det begreppet är tvetydigt. Likaså fäster de sig vid några senare Ahl-us-Sunnahs begrepp som de inte har något bevis i, ty de syftar inte på det som Haddâdiyyah anklagar dem för.

Jag har klargjort detta för dem som är ute efter sanningen. ´Allâmah Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) varnade för det och förklarade dess fara. Han sade att tillämpningen av det begreppet och begreppet ”handling är ett villkor för en giltig tro/handling är ett villkor för en fullkomlig tro” har som motiv att spilla blod och beslagta egendomar. Som vanligt struntade de nya Haddâdiyyah i att följa de lärdas ord som inte stämde överens med deras lustar. De nöjde sig dock inte med detta. Därtill började de skandalisera ´Allâmah Ibn ´Uthaymîn en längre tid på sin hemsida, anklaga honom för att ha fallit i en innovation och avvisa honom i form av:

”Den och den lärde håller med Shaykh Fâlih och inte Ibn ´Uthaymîn.”

”Den och den lärde säger att Ibn ´Uthaymîn har fel och att Shaykh Fâlih har rätt.”

De försöker slå två flugor i en smäll genom att upphöja lögnaren och bedragaren Fâlih och fälla Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh).

2Deras Shaykh Fâlih al-Harbî sade det uttryckligt varefter Haddâdiyyah stödde det, spred det och bekrigade Ahl-us-Sunnah med det.