Några av Haddâdiyyahs principer 3

7 – De har ett hatiskt efterapande och en blind fanatism till individer som är kända hos Ahl-us-Sunnah för lögn, bedrägeri och orätt. De älskar och hatar för dessa individer och deras falskheter. Det draget har såväl de gamla Haddâdiyyah som de nya Haddâdiyyah.

Trots den pinsamheten anklagar de Ahl-us-Sunnah för fanatism och efterapande. De ljuger. Ahl-us-Sunnah håller fast vid Salafs metodik när de styr och tillämpar Qur’ânen och Sunnah. De dömer människor med Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs förståelse; det som är sanning och överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah accepteras och stöds och inte annars.

De gamla Haddâdiyyah har även andra principer som jag har nämnt i artikeln ”Manhadj-ul-Haddâdiyyah” som jag utgav innan de nya Haddâdiyyah dök upp. Måhända de även finns bland de nya Haddâdiyyah, men de är dubbelmoraliska. Det är inte alls osannolikt. De besitter som sagt en blind fanatism och ett hatiskt efterapande som till och med extrema Ahl-ul-Bid´a skäms för.

8 – Ett annat drag som nya Haddâdiyyah överglänser de gamla Haddâdiyyah med är en dubbelmoral som går om Râfidhah med längder. Å ena sidan var de gamla Haddâdiyyah klara och tydliga i sina tal och positioner. Å andra sidan brukar de nya Haddâdiyyah denna princip av Râfidhah.

9 – Hemlighetsfullhet och aktiviteter i det dolda. Det är så de bekrigar Ahl-us-Sunnah och använder sig av okända namn.

10 – Lögn, bedrägeri och förvrängning av ord som är tagna ur kontext.

11 – Den som säger att skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah al-Fuqahâ’ är endast verbal anklagar de för villfarelse. Det fordrar att de även anklagar de Salaf, Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Salafiyyahs imamer i Nadjd som också sade det för villfarelse. Värre än så är att de ljuger om den som inte säger så och sedan gör Tabdî´ på honom och skandaliserar honom baserat på sina lögner och ljug.