Några av Haddâdiyyahs principer 2

5 – De begränsar Ahl-us-Sunnah vid de nya Haddâdiyyah i form av människor som har blivit ökända för lögner och oförskämdheter och okända lögnare liksom Fakkârî, al-Mufarriq, Khâlid al-´Âmî och andra okända individer som inte är kända för kunskap eller studier. Trots det kallar de dem för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” och ”Ahl-ul-Hadîth”. Samtidigt anklagar de alla som avvisar dem och deras okunnighet, villfarelse och falskhet för att bekriga Ahl-us-Sunnah.

Deras handling är en vidrig fortsättning på deras förfäders, de första Haddâdiyyah, handling. Även de sade att bara deras sekt är Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Hadîth och ingen annan. Haddâdiyyah är dock inte Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah. De är deras motståndare.

6 – Den som slöt sig till dem fick associeringsnamnet ”al-Atharî”. De kallade även sig själva för det namnet. Så gör även dagens Haddâdiyyah när de kallar sin hemsida för ”Athariyyah” och sig själva för ”Athariyyûn” och ”Ahl-us-Sunnah”.

En av deras ledande personligheter är Fawzî al-Bahraynî som kallar sig själv för ”al-Atharî” och sina clownliknande forskningar för ”Athariyyah”. De hör till dem som är längst bort från Athariyyah, rapporteringarna, och har den värsta förståelsen, praxisen och fasthållningen vid Athariyyah. Därtill hör de även till dem som har minst ärlighet och uppförande.