Några av förbuden i teatrar och pjäser

Oavsett vem som står bakom dessa teatrar och pjäser, är de aldrig tomma på lögner som scenerna baseras på, blandning mellan kvinnor och män, män som härmar kvinnor eller skägglösa ynglingar eller andra synder som varje muslim känner till.

Därför ber jag dig ta lärdom av dessa ord då jag varnar er för att ta in dessa innoverade saker i er moské om ni hade avsett att göra det.