Några av de stora Imâmernas barn

Publicerad: 2012-11-14
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh al-Hâkim (d. 405)
Källa: Ma´rifah ´Ulûm-il-Hadîth, sid. 51-52

Därefter kommer kunskap om efterföljarnas (Tâbi´ûn), efterföljarnas efterföljares (Atbâ´ Tâbi´în) och andra Imâmers avkomma. Detta är en stor kunskap och en särskild kategori inom Hadîth-läran. Av den första generationen och efterföljarna har jag nöjt mig med att nämna dem som jag har namngivit av Imâmernas barn från efterföljarnas efterföljare och därefter.

Mâlik bin Anas fick sonen Yahyâ och vi känner inte till att han fick fler barn.

ath-Thawrî fick inga barn alls.

Shu´bah bin al-Hadjdjâdj fick sonen Sa´îd.

´Abdur-Rahmân bin ´Amr al-Awzâ´î fick sonen Muhammad och vi känner inte till att han fick fler barn.

Abû Hanîfah fick sonen Hammâd och ingen annan. Hammâd har däremot [större] avkomma.

ash-Shâfi´î fick sönerna ´Uthmân och Muhammad som är Abûl-Hasan. Han kom till Ahmad bin Hanbal i Bagdad.

Ahmad bin Hanbal fick sönerna Sâlih och ´Abdullâh och inget tredje barn.

´Abdur-Rahmân bin Mahdî fick sönerna Ibrâhîm och Mûsâ och inget tredje barn.

Yahyâ bin Sa´îd fick sonen Muhammad som är Abû Bakr. Han gav honom till Abû Qudâmah as-Sarkhasî som han vallfärdade med.

´Abdullâh bin al-Mubârak fick inga barn alls.

´Alî bin al-Madînî fick sönerna Muhammad och ´Abdullâh. Båda två rapporterade från sin fader.

Yahyâ bin Ma´în fick inga söner. Däremot fick han döttrar.

Vad gäller al-Bukhârî och Muslim, så fick de inte heller några söner.