Några av de bästa Fiqh-böckerna och al-Albânîs Takhrîdj

Fråga: Kan ni rekommendera mig några Fiqh-böcker som kan nytta mig i det religiösa och jordiska livet?

Svar: Det finns många Fiqh-böcker. Till de bästa hör Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Qâsims kommentarer till ”ar-Rawdh al-Murbi´ ´alâ Sharh Zâd-il-Mustaqni´”. Den är tryckt, utgiven och en av de bästa böckerna. Detsamma gäller Ibn Qudâmahs bok ”al-Muqni´” med Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh Âlush-Shaykhs kommentarer som är bra och nyttiga. En av de bästa böckerna är också Ibn Qudâmahs ”´Umdat-ul-Fiqh” som är kortfattad i Fiqh. Den är skriven av ´Abdullâh bin Ahmad bin Qudâmah, författaren till ”al-Mughnî”. En annan bok som också hör till de bästa är ”Dalîl-ut-Tâlib” och dess förklaring ”Manâr-us-Sabîl”. Vår broder och ´Allâmah och Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî har gjort Takhrîdj på den. Alla dessa böcker är nyttiga.