Några av al-Wasâbîs utmärkande drag

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî särskiljer sig med flera drag:

1 – Han har en mycket stark kärlek till Sunnah.

2 – Han månar om trosläran.

3 – Han har en sund förståelse när han drar slutsatser.

4 – Han har ett mycket starkt hat till det avskyvärda sektväsendet som har splittrat muslimerna.

5 – När han får reda på sanningen håller han fast vid den och bryr sig inte om vem som tycker annorlunda. Det är så de lärda skall vara.

6 – Han har en mycket stark kärlek till Ahl-us-Sunnah och hat mot innovatörerna.

7 – Han äger ödmjukhet, vänlighet, ömhet och försiktighet. Han har fått den gåvan så att både studenter och lekmän älskar honom.

Jag ber Allâh den Väldige låta oss och honom gagna islam och muslimerna. Han är förvisso förmögen till allting.

Abû ´Abdir-Rahmân Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î

1406