Några av al-Ikhwân al-Muslimûns drag

Angående al-Ikhwân al-Muslimûn, hör ”gömma och dölja” och att ta till sig de tillvägagångssätt de anser gagna dem, till deras främsta Da´wah-kännetecken. Till deras särskilda drag hör även att de döljer sitt verkliga tillstånd. På sätt och vis är de Bâtiniyyah.

De döljer sitt tillstånd. Flera lärda har gjort dem sällskap under långa perioder utan att ha fått reda på vad de egentligen är upprättade på. De talar om en sak och tiger om en annan. De talar inte ut om allting.

Till al-Ikhwân al-Muslimûns kännetecken hör att de låser in sina anhängares hjärnor. De får inte lyssna på dem som motsätter sig deras metodik. Denna inlåsning sker på olika sätt;

De sysselsätter sina ungdomar med aktiviteter dygnet runt så att de inte lyssnar vad som sägs.

De varnar för dem som kritiserar dem. Om de ser en person känna till deras metodik och sätt, kritisera dem och varna ungdomarna för destruktiv Hizbiyyah, börjar de varna för honom på olika sätt. Ibland anklagar de honom för olika saker. Ibland anklagar de  honom för lögn. Ibland tar de ett av hans fel och förvränger och förstorar det så att människorna skall lockas från sanningen och  vägledningen. På detta vis liknar de idoldyrkarna. Detta drag hade även idoldyrkarna då de varnade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Ett annat drag al-Ikhwân al-Muslimûn har, är att de varken respekterar Sunnah eller älskar Ahl-us-Sunnah, även om de generellt inte skulle visa det. Faktum är att de varken älskar Sunnah eller manar till Ahl-us-Sunnah. Detta har vi provat med några som tillskriver sig al-Ikhwân al-Muslimûn. Inte heller beblandar de sig med dem. När det läses ur ”Sahîh al-Bukhârî” eller några andra Sunnah-böcker, ser du dem varna  människorna och säga:

””Det där gagnar inte dig. Vilken nytta kommer du ha av ”Sahîh al-Bukhârî”? Vad skall dessa hadîther gagna dig med? Titta på dessa lärda och vilket  tillstånd de befinner sig i! Har de gagnat muslimerna? Muslimerna befinner sig i ett sådant och sådant tillstånd just nu…”.”

De varken bekänner studier av Sunnah-böckerna eller älskar Ahl-us-Sunnah, för att inte tala om grundernas grund, trosläran över lag.