Något alla måste veta

Publicerad: 2011-03-04
Författare: Imâm Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)
Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/29)

De lärda är enade om att det finns kunskap som alla muslimer måste kunna och att det finns kunskap som enbart vissa måste kunna. Om en del kan den, behöver resten inte göra det. Däremot har de delade åsikter om var gränsen för denna kunskap går. Det som alla måste ha kunskap om och som ingen får vara okunnig om av de ålagda plikterna är exempelvis att bekänna muntligt och acceptera med hjärtat att Allâh är En utan någon partner, jämlike eller vederlike, att Han varken har avlat eller avlats, att ingen är som Han, att Han har skapat allting, att allting skall återvända till Honom och att Han lever och aldrig kommer att dö.

Ahl-us-Sunnah tror på att Han alltid har funnits med Sina egenskaper och namn, att Han saknar en början och ett slut och att Han har rest Sig över tronen.

De vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud och siste profet.

De tror på Återuppståndelsen efter döden för räkenskap för handlingarna och att paradisets lyckliga invånare och helvetets olyckliga invånare kommer att leva i respektive boning för alltid.

De tror på att Qur’ânen är Allâhs tal och att den består av en sanning från Allâh och att det är obligatoriskt att tro på hela den.