Någon att avundas

´Abdullâh bin Ahmad sade:

”Min fader bad om nåd för al-A´yan och sade: ”Jag avundas honom. Han dog och kunde inget annan än Hadîth. Han var ingen skolastiker.”

Så var Salafs imamer. De tillät inte inträde i skolastik och debatt. De gjorde sitt yttersta för att hålla sig till Qur’ânen och Sunnah, förstå sig på dem och följa dem och var inte tillgjorda.