Nagelklippning och omskärelse efter döden

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 192

938 – Jag hörde Ahmad bli frågad om likets naglar ska klippas. Han svarade:

”Vissa säger det. Andra frågar om den oomskurne ska omskäras.”

Han sade så i frågande mening. Det vill säga att han inte ska omskäras.