Nådens änglar går inte in i hem vari det finns bild eller hund

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild.”1

Änglarna som inte går in i hem vari det finns hund eller bild är de som kommer med nåd, bön om välsignelse och bön om förlåtelse. Angående änglarna som skriver ned handlingarna går de in i alla hem. De lämnar aldrig människan under några som helst omständigheter. Ty deras uppgift är att räkna och skriva ned hennes handlingar.

1al-Bukhârî (3226) och Muslim (2106).