Nackdelarna med att skicka pengar till Udhhiyah

Det är föreskrivet att Udhhiyah äger rum i slaktarens plats. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) offrade sina djur i sin stad och bland sina följeslagare. De togs till böneplatsen där de offrades. Det gjordes på det viset för att visa Allâhs (´azza wa djall) ritualer.

Att skicka pengar till slakt till avlägsna länder innebär att man utrotar den här ritualen och döljer den för muslimerna. Om människorna skickar sin slakt till andra platser kommer ritualen inte att vara uppenbar i landet och landet kommer orättvist att gå miste om slakten trots att handlingen är en av Allâhs (´azza wa djall) föreskrifter.

Därtill går man miste om följande:

1 – Slaktarens direkta slakt av djuret. Det är bättre och Sunnah att slakta själv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så när han slaktade med sina egna händer.

2 – Man går miste om att inte äta av slakten, vilket är Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man äter av slakten. Likaså befallde Allâh det när Han sade:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

”Ät något av köttet från dem och ge också den olycklige som lider nöd att äta!”1

Härmed beordras det att ätas av all slakt som utförs för att komma Allâh närmare. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) offrade hundra kameler under Avskedsvallfärden, slaktade han personligen sextiotre stycken. Därefter lät han ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) slakta resten och dela ut köttet. Däremot befallde han att man tar en bit kött av varje kamel och att den läggs i en gryta. Köttet tillagades och han åt av det och drack dess köttspad. Detta bevisar att man skall lägga vikt vid att äta av offerdjuret.

Det är tillåtet att låta någon annan slakta ens offerdjur förutsatt att slakten sker i ens hem, eller åtminstone i ens hemstad, som han bevittnar och äter av. På så sätt kommer den religiösa ritualen att vara uppenbar.

Därtill skall man veta att syftet med slakten är inte enbart kött. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

”Deras kött och deras blod når aldrig Allâh; men er gudsfruktan når Honom.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den som slaktade innan ´Îd-bönen:

”Det är endast kött som han har gett till sin familj.”3

Han sade till Abû Burdah:

”Ditt lamm är endast kött.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skilde alltså mellan Udhhiyah och kött.

Dessutom säger de lärda att om man skulle skänka hundra kamelers kött skulle det inte ersatt ett offrat lamm. Det bevisar att Udhhiyah är en handling som man närmar sig Allâh med innan man tar hänsyn till köttets användning.

1 22:28

2 22:37

3 al-Bukhârî (5560) och Muslim (1961).

4 al-Bukhârî (5556) och Muslim (1961).