Mytomaner sprider Dahlâns lögner

Till dem som lockar från Tawhîd hör en man som levde i Makkah och hette Ahmad Zaynî Dahlân. Han skrev en bok som han fyllde med villfarelse och lögner mot Tawhîds kallare i allmänhet och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) i synnerhet. Följaktligen lät Allâh hans bygge rivas av bland andra Shaykh och ´Allâmah Sâlih bin Muhammad ash-Shatrî (rahimahullâh) som skrev boken ”Ta’yîd-ul-Malik al-Mannân fî Naqdh Dhalâlât Dahlân”. Den har dock förblivit manuskriptisk tills att författarens sonson Dr Muhammad bin Nâsir ash-Shatrî granskade och utgav den i samband med att en grupp mytomaner återigen har börjat sprida Dahlâns villfarelser för att manipulera folket med dem. Denna och liknande böcker krossar – om Allâh vill – deras falskhet.