Myndigheterna tvingar imamerna läsa al-Burdah

Fråga: Hos oss läser imamerna ”al-Burdah” efter Fadjr och Maghrib. Efter att vi hade rått dem klargjordes det att de vet att poesin består av otro. Deras ursäkt är att myndigheterna avskedar dem annars. Vad är domen för att be bakom dessa imamer vilkas tillstånd är på det här viset? Och vad skall göras om sådant är fallet i hela landets moskéer?

Svar: Om myndigheterna tvingar dem, så skall skapelsen inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen. De skall inte lyda dem i det ehuru de avskedas. Det skadar inte dem. Det får dem bara att stiga hos Allâh. Det är inte tillåtet.

Be inte heller bakom dem förrän de ångrar sig inför Allâh och slutar demonstrera avguderi. I ”al-Burdah” finns det större avguderi:

Du ädlaste skapelse! Jag har ingen annan att vända mig till vid olyckor än dig.

Om du inte ärar mig på Domedagen och tar tag i min hand, är jag är misslyckad.

Till din givmildhet hör detta liv och dess rikedomar

och till din kunskap hör vad som står i Tavlan och Pennan.

Han menar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han säger att de båda livens rikedomar hör till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) givmildhet. Allâh har alltså ingen givmildhet. Likaså är det som står i Tavlan en del av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunskap. Finns det någon värre otro än denna? Finns det någon värre extremism än denna? Detta sägs i moskéerna. De säger att myndigheterna ålägger det. Då lyder vi inte landet i det. Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen. Vi får råda myndigheterna och förklara det för dem. Om de inte accepterar det så är det inte obligatoriskt att vara imam i moskén. Allâh kommer att ge dig något annat.

Fråga: Får jag be hemma om jag inte hittar en annan moské?

Svar: Ja. Be med dina bröder som dyrkar enbart Allâh. Ordna en böneplats och be på den. Om du inte hittar någon annan så får du be ensam.