Myndighet förbjuder vapenhandel

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Det är förbjudet att sälja vapen i tid av prövningar. Är det också förbjudet om makthavaren förbjuder vapenhandel när det inte råder prövningar?

Svar: Ja. Det är obligatoriskt att lyda makthavaren inom sådant som är tillåtet. Det är alltså inte tillåtet att trotsa honom. Makthavaren förbjuder ingenting utan att förbudet är till muslimernas och samhällets fördel.