Mycket sägs om Satan och djävlar

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (2/399)

Det många uttolkare och andra nämner om Satans barns namn och uppgifter – som till exempel att Zalnabûr är marknadernas djävul, Tabr är olyckornas djävul där han befaller jämmer, al-A´war är portarna till otuktens djävul, Musawwat är de grundlösa nyheternas djävul, Dâsim är den djävul som följer med människor som stiger in i sina hem och äter utan att nämna Allâhs namn först, al-Walhân är tvångstankarnas djävul i samband med tvagning, al-Aqyas är tvångstankarnas djävul i samband med bön och Flöjtspelaren, som ska vara Iblîs smeknamn – är grundlösa. Det enda som gäller är det som är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), däribland att ´Uthmân bin Abîl-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud! Satan kom mellan mig och min bön och min läsning. Han stör mig. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är en djävul vid namn Khanzab. Om du känner av honom skall du söka skydd hos Allâh mot honom och spotta till vänster om dig tre gånger.” Jag gjorde så och Allâh fick honom att lämna mig.”1

Dessutom sprider Satan provokationer bland folk. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Iblîs placerar sin tron på vattnet. Därefter skickar han iväg sina bataljoner. Den som har den närmsta positionen till honom är den som har den största prövningen. När en av dem kommer till honom frågar han honom vad han har gjort. När han säger vad han har gjort, säger han: ”Du har inte gjort något.” När en annan kommer och säger: ”Jag lät inte honom vara förrän jag fick honom att skilja sig från sin hustru” tar han honom till sig och säger till honom: ”Så bra du är!”2

1Muslim.

2Muslim.