Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.”

Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”:

”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mäns beslutsamhet rubbar berg.”

Det får undersökas.”

Jag har undersökt den och insett att den saknas i Hadîth-böckerna och att den är grundlös. Att Shaykh Ahmad al-Ghazâlî nämner den betyder inte att den är bekräftad. Mannen tillhörde inte Muhaddithûn utan var, precis som sin broder Muhammad al-Ghazâlî, en av Sûfiyyahs lärde inom Fiqh. Hur många gånger associerar inte hans bror i ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn” ett utlåtande med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samtidigt som Hâfidh al-´Irâqî och andra säger om det:

”Det är grundlöst.”!

Ett exempel på det är:

4 – ”Tal i moskén äter goda handlingar liksom boskap äter gräs.”

Det är grundlöst.