Mycket blod bryter inte tvagningen

Likaså motsäger den hadîthen om mannen från Ansâr som bad nattbönen och blev skjuten av en idoldyrkare med en pil. Han drog ut den till dess att han sköt honom med tre pilar. Därefter gick han ned i Rukû´ och Sudjûd och fullbordade bönen medan hans blod forsade.

Denna hadîth nämner al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja medan Ahmad och andra nämner den med en fullständig berättarkedja. Jag har tagit med den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”1. Den har samma dom som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Det är nämligen osannolikt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte fick reda på det. Om mycket blod hade brutit tvagningen skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det, ty det är inte tillåtet att försena ett klargörande i händelse av behov, vilket är allmänt känt. Och om det verkligen var okänt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så var det förvisso inte okänt för Allâh som vet allt på jorden och i himlen. Om mycket blod hade brutit tvagningen eller varit orent skulle Han uppenbarat det för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är uppenbart för var och en.

Denna åsikt har al-Bukhârî, vilket bevisas av hans kommentarer på de tidigare rapporteringarna, den ansågs vara den överväldigande åsikten av Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî” och samma åsikt har Ibn Hazm2.

1193.

2Se ”al-Muhallâ” (1/255).