Mutor på väg till vallfärd

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/548)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

Tillsynes tyder versen på att den som har tillgång till uppehälle och transportmedel och vägen dit är säker i den bemärkelse att vallfärdaren kan ta sig dit om han så behöver muta vissa förtryckare på vägen utan att förlora sin färdkost, slipper inte vallfärda. I och med att han fortfarande förmår att vallfärda, om så med hjälp av muta, måste han göra det. Dock är det förutsatt att pengarna som går till mutan hör till det kapital som förmågan beror på. Så om vallfärdaren har både uppehälle och transportmedel men inte tillräckligt med pengar för att kunna muta tulltjänstemannen, slipper han vallfärda eftersom han därmed saknar möjlighet att ta sig dithän.

13:97