Mutor är förbannade

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) blev frågad om förbjuden inkomst varefter han svarade: ”Det är att du medlar för din broder så att han ger dig en present som du tar emot.” Då sades det: ”Vad säger du om han ger dig en gåva för något förbjudet?” Han sade: ”Det är en otro:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

Därför säger de lärda att den som ger en gåva till en makthavare för att han skall göra något förbjudet med honom, så är handlingen förbjuden för givaren och mottagaren samt en form av mutor som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Allâhs förbannelse vilar över den som mutar, den mutade och medlaren mellan dem.”2

Beträffande den som ger en gåva för att undkomma personens orättvisa eller för att få sin obligatoriska rättighet, så är gåvan förbjuden för mottagaren och tillåten för givaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag må ge någon av dem en gåva som de går ut med som med eld i armhålan.”

15:44

2Abû Dâwûd (1396), at-Tirmidhî (1336) och Ibn Mâdjah (2313). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5093).