Mu´tazilahs störste trodde på Allâhs egenskaper

Håll fast vid er kännedom att alla Allâhs egenskaper som vi har nämnt är verkliga och inte metaforiska och de är på ett sätt som tillkommer enbart Hans fullkomlighet och majestät. Det spelar ingen roll om det är en egenskap som medför ett namn (som hörsel, syn och liv) eller inte (som ansikte och hand). Håll fast vid er kännedom att det varken är tillåtet eller korrekt att tolka resningen (الاستواء) i form av en erövring (الإستيلاء). Detta är Abûl-Hasan al-Ash´arîs (rahimahullâh) lära. Detta är i princip Salafs (rahimahullâh) lära, inklusive profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna.

Den som påstår att Abûl-Hasan al-Ash´arî tolkade egenskaperna liksom ansiktet, handen och resningen har ljugit gravt om honom. al-Ash´arî (rahimahullâh) sade uttryckligt i sina storslagna böcker, som han skrev efter att ha lämnat Mu´tazilah, att hans lära är Salafs lära som går ut på att tro på och bekräfta det som Allâh har beskrivit Sig själv med samt det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med utan föreställning, liknelse eller förnekelse, att det inte är korrekt att tolka det eller betrakta det som metaforiskt och att det hör till Mu´tazilahs lära att tolka resningen (الاستواء) i form av en erövring (الإستيلاء).

Han var den kunnigaste personen om Mu´tazilah därför att han var deras störste ledare innan Allâh vägledde honom till sanningen.