Mu´tazilahs plattform

Ahmad bin Salâmah underrättade oss, från Muhammad bin Abî Zayd al-Karrânî: Mahmûd bin Ismâ´îl underrättade oss: Qâdâshah underrättade oss: Abûl-Qâsim at-Tabarânî underrättade oss: al-´Abbâs bin al-Fadhl al-Asfâtî underrättade oss: Sulaymân bin Harb berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd säga: Jag hörde Ayyûb säga när han nämnde Mu´tazilah:

”Deras plattform är att förneka att det finns någonting ovanför himlen.”