Mu´tazilahs otro

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Paradiset och helvetet är skapade. De har redan skapats, vilket har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag gick in i paradiset och såg ett palats.”1

”Jag såg Kawthar.”2

”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är… Jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är…”

Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

Imamen anvisar Mu´tazilahs otro. Vissa lärda gör ju Takfîr på Mu´tazilah. Andra menar att de är innovatörer. Tillsynes gjorde Imâm Ahmad (rahimahullâh) Takfîr på dem därför att han sade:

Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther.”

Den som beljuger dem är otrogen. Mu´tazilah påstår att de ännu inte är skapade och att de skapas först på Domedagen. Alltså beljuger de Qur’ânen och Sunnah. Därför sade Imâm Ahmad:

Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

Om han hade trott på dem hade han bekräftat dem och Allâhs och Hans sändebuds ord. Deras dogm fordrar att de inte tror på paradiset och helvetet.

1al-Bukhârî (3679).

2al-Bukhârî (4964), Muslim (400) och Abû Ya´lâ (3186).