Mut´ah är hor

318 – Det hör till Sunnah att veta att Mut´ah är förbjudet fram till Domedagen.

319 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om jag får reda på att en person har gift sig i enlighet med Mut´ah och vetat att det är förbjudet, stenar jag honom om han är gift och pryglar honom om han är oskuld.”

320 – En man som hade gift sig i enlighet med Mut´ah fördes fram till ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) varpå han sade:

”Om jag hade gått fram hade jag stenat honom.”