Mut´ah är förbjudet

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Allâh är allvetande, vis.”1

Mudjâhid sade att denna vers uppenbarades i samband med Mut´ah. Majoriteten säger annat. Det hela hänvisas till vad som har bekräftats hos al-Bukhârî och Muslim från de Troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd Mut´ah och åsnekött.”

Denna hadîth har flera, rapporterade formuleringar som nämns i böckerna som berör domar och regler. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” från ar-Rabî´ bin Sabrah bin Ma´bad al-Djuhanî, från sin fader som stred med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dagen Makkah erövrades som sade:

”Människor! Jag brukade låta er ha Mut´ah med kvinnor. Allâh har förbjudit det fram till Domedagen.”

1 4:24