Mustaschen ska klippas och inte rakas

4056 – Hadîth:

”Klipp mustaschen utmed läppen.”

Mycket svag och rapporterad av at-Tabarânî.

Dock är det Sunnah att klippa mustaschen och inte raka den. at-Tahâwî och andra rapporterade från al-Mughîrah bin Shu´bah som sade:

”En man med lång mustasch kom till profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) varpå han bad om en Siwâk och en sax och klippte hans mustasch utmed Siwâk.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra med en autentisk berättarkedja.

1Sahîh Sunan Abî Dâwûd (182).