Muslimskt förhållande till hednisk propaganda

Fråga: Är det tillåtet att sprida det som de otrogna säger och gör mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det är inte tillåtet även om de skulle göra det för att fördöma det. Det är inte tillåtet. Det är ett sätt att sprida ondska. Sålunda är det inte tillåtet. Det måste döljas och inte spridas. Det skall fördömas utan att spridas.