Muslimska vandaler i otrogna länder

Är det tillåtet för oss att beslagta allierade otrognas egendomar? Nej, det är varken tillåtet att beslagta deras egendomar eller ta deras liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1

Detta bevisar förtrycket, orättvisan och villfarelsen hos hjärntvättade människor som beslagtar otrogna allierades egendomar, oavsett om de otrogna är i ditt land eller om du är i deras land. Vi hör att muslimska ungdomar i otrogna länder anser det vara okej att stjäla från dessa otrogna. Följaktligen vandaliserar de lyktstolpar, affärer och bilar. Det är fel. Dessa människor har tagit emot er till sina länder. Ni har därmed ett avtal med dem och inte tvärtom. Trots det bedrar ni dem. Värre än så kan islam inte fördunklas och smutskastas.

I själva verket är det inte islam som svärtas utan de som associeras med islam. Därför måste vi veta att allierade otrognas egendomar får inte kränkas, oavsett om de befinner sig hos dig eller du hos dem. Det är inte tillåtet att angripa dem eftersom det är orättvist.

1al-Bukhârî (3166) och an-Nasâ’î (4762).