Muslimska terrorister skadar islam mer än vad de otrogna gör

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Tidsskriften ”al-Daawah”, sid. 26, nr. 20, Rabî´ II 1424 / juni 2003

Människor som utför terroristiska gärningar och hävdar att de strider för Allâhs sak, har faktiskt fördunklat islams bild mycket mer än vad de otrogna har gjort. De har redan gett västerlänningarna och andra en förvrängd bild av islam. Vad är konsekvenserna av dessa gärningar? Har de fått de otrogna att acceptera islam lättare? Nu är muslimerna rädda för att ha blivit stämplade för terrorister. Däremot har varken islam eller sanna muslimer något att göra med denna terrorism. Inte heller skall de förknippas med de gärningsmän som utfört dessa handlingar.

När muslimerna fick lov av Allâh att strida mot sina fiender, gick de aldrig in i deras hem. Att strida för Allâhs sak utfördes under ledarens fana som hade förmåga och kraft att strida mot dem som anföll muslimerna. Dock har dessa terroristiska gärningar orsakat mer skada och förtal av islam. Hade vi bara varit visare och förbättrat vår taktik innan vi går ut och kallar folk till vår budskap, hade resultaten varit mer givande och då skulle vi även ha vunnit fler anhängare än motståndare.