Muslimska kvinnor får inte gifta sig med otrogna män

Det är inte tillåtet för en muslimsk kvinna att gifta sig med en otrogen man. Hennes religion sätts på spel om hon lever med honom. Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

“Gift inte bort [era kvinnor] med avgudadyrkare förrän de blivit troende – en troende tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom.”1

Han (ta´âlâ) sade också:

“Men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till de otrogna; deras män har inte [längre] rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män.”2

Det är nämligen helt förbjudet för en muslimsk kvinna att gifta sig med en otrogen man oavsett om han är jude, kristen eller avgudadyrkare. Det är inte heller tillåtet för männen att gifta sig med kvinnliga avgudadyrkare. Han (ta´âlâ) sade:

“Tag inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort [era kvinnor] med avgudadyrkare förrän de blivit troende – en troende tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. De inbjuder till Elden, men Allâh inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse.”3

Däremot är det tillåtet för honom att gifta sig med en judinna eller kristen kvinna förutsatt att hon är kysk. Detta baseras på Hans (ta´âlâ) ord:

“Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick Skriften är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. [Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick Skriften.”4

Ärbara kvinnor är kvinnor som är kyska och rena från otukt. Det innebär att en kristen kvinna som begår otukt och har älskare inte är tillåten för en muslim. Det är alltså endast tillåtet för honom att gifta sig med judinnor och kristna kvinnor om de är kyska och ärbara.

1 2:221

2 60:10

3 2:221

4 5:5