Muslimska djinners mat

Fråga: Hur kombinerar vi hadîthen som säger att djinner äter det kvarstående köttet på benet som människorna har ätit ifrån och hadîthen som säger att Satan äter med människan om hon inte nämner Allâhs i samband med maten?

Svar: Hadîthen handlar om muslimska djinner och inte alla djinner. Det är inte Satans mat. Det är de troende djinnernas mat.