Muslimska barn skall veta hur de otrognas tvivel om profeten avvisas

Publicerad: 2011-03-13
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Innâ kafaynâk”
Datum: 1429-02-21/2008-02-28

 

Fråga: Det gör mycket ont och tålamodet har tagit slut efter att ha hört hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har besvärats. Hur skall vi lära våra elever och vad skall vi råda dem?

Svar: Det är ett bra tecken att ni har påverkats av det som har sagts om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det tyder på en tro.

Ni måste uppfostra eleverna i skolorna och barnen i hemmen utmed kärlek till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ni skall lära dem och uppfostra dem utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Ni skall lära era barn motargument till dessa tvivel. Detta kommer med uppfostran och undervisning.

Tawhîd och trosläran är en del av läroplanen i moskéerna, skolorna, instituten och fakulteten. Se till att lägga ned vikt vid det och studera det, memorera det och förstå det så att ni är beväpnade mot dessa som finns inrikes och utrikes. Vi har hycklare och utomlands har vi judar, kristna och avgudadyrkare. Man måste beväpna sig med nyttig kunskap och religiösa argument från Qur’ânen och Sunnah.