Muslimsk röst på bäste hädare

Fråga: Våra imamer säger att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på den bäste hädaren. De menar att vi syndar om vi inte gör det och argumenterar med att vi undanhåller vittnesbörd och att man skall ta hänsyn till fördel och nackdel och eftersträva att muslimerna skadas så lite som möjligt. De menar att Shaykh och ´Allâmah Ibn Bâz tillåter det. Vad är domen för att muslimen röstar på den bäste hädaren?

Svar: Det anser inte jag. Jag kan inte ge något tillåtande utslag om det ehuru vissa lärda har gjort det. Jag vet inte.