Muslimsk manlig läkare eller otrogen kvinnlig läkare?

Fråga: Det finns en muslimsk manlig läkare och en kristen och hinduisk kvinnlig läkare. Vem skall jag låta min hustru och mina döttrar gå till?

Svar: Kvinnan skall behandlas av en kvinna oavsett om hon är muslim eller inte. Ingen man skall få behandla kvinnan så länge han inte är hennes Mahram. Den enda gången det är tillåtet är i nödfall och i brist på kvinnliga läkare.