Muslimsk kvinna gifter sig inte med jude

al-Marrûdhî sade:

”Ya´qûb, Ma´rûf al-Karkhîs brorson, sade till mig: ”Jag sade till Abû ´Abdillâh: ”Vi har man som har konverterat från judendomen till islam. Han har en dotter som han har gift bort till en jude. Judarna och muslimerna har samlats för att döma frågan och de vill fråga dig om det är tillåtet för en jude att gifta sig med henne.” Abû ´Abdillâh svarade: ”De skall separeras om hon är muslim.”